SUGGESTOTERAPIA, HYPNOOSI JA RENTOUTUMINEN

Hypnoosin avulla voidaan hoitaa erilaisia pelkoja, jännitystä (esimerkiksi esiintyminen, sosiaaliset vuorovaikutustilanteet, 'ujopissa', seksuaaliset tilanteet, synnytys), ei-toivottuja riippuvuuksia (esimerkiksi tupakka, makeiset, pelihimo), unettomuutta ja ahdistustiloja. Hypnoosilla on saatu hyviä tuloksia myös mm. punasteluun, yökasteluun, paniikkihäiriöihin, keskittymisongelmiin, mustasukkaisuuteen ja kivun hoitoon. Suggestoterapia ja hypnoosi soveltuvat myös erityisen hyvin ihmisen itsetunnon vahvistamiseen

Rentoutumisen avulla voidaan mm. poistaa, vähentää lihasjännittyneisyyttä, stressiä ja työuupumusta. Rentoutuminen on hyvin tehokas keino oman jaksamisen ja terveyden tukemiseksi. Rentoutuneena ihminen on kykenevämpi, sietää epämiellyttäviä asioita paljon helpommin. Rentoutuminen auttaa näin mm. unettomuuteen, oppimiskykyyn, keskittymiseen ja muistamiseen. Hypnoosia sekä rentoutumista voidaan myös tehokkaasti käyttää urheilijoiden/urheilujuokkueiden tukena tehostamaan urheilusuorituksia.

Suggestoterapia on lyhytterapeuttinen malli, jossa terapeutti hyödyntää rentoutuksen ja hypnoosin antamia mahdollisuuksia auttaakseen asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet. Suggestoterapiatapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta ja itse hypnoosityöskentelystä, jonka aikana tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita ja yhtenä työkaluna käytetään suggestioita.

Palvelua tarjoavat:
-Henri Valkama